ADD TO FAVOURITE

strike witches nikka edvardine katajainen white pantyhose tights stockings nylon legs anime cat ears legs

series – strike witches, brave witches
char – nikka edvardine katajainen
artist – konnyaku, kk-monmon