ADD TO FAVOURITE

strike witches nikka edvardine katajainen feet nylon anime pantyhose white stockings toes soles

series – strike witches, brave witches
char – nikka edvardine katajainen
artist – otono fei