ADD TO FAVOURITE

series – love live sunshine
char – tsushima yoshiko, kunikida hanamaru
artist – youta