ADD TO FAVOURITE

series – kantai collection
char – asashio, kasumi, arashio, ooshio,
artist – sakiryo kanna