ADD TO FAVOURITE

series – gakkou gurashi
char – naoki miki
artist – rei oe